Ako podporiť projekt

Aj vy sa môžete pripojiť k nám a podporiť realizáciu tohto projektu zaslaním svojho sponzorského daru na č.ú.: 11472484/0900 v.s.66731

© 2020 Maranatha Volunteers International - SLOVENSKO