Cieľ

Spájame sily a zdroje na pomoc a službu ľuďom žijúcim v krajinách, kde sú najhoršie ekonomické podmienky.

© 2020 Maranatha Volunteers International - SLOVENSKO