Čo ponúkame

Šanca pre obetavých mladých, ale aj starších ľudí využiť svoj talent a nadanie v stavebných projektoch v krajinách Južnej Ameriky, Afriky a Ázie. Účasť na projektoch vám pomôže spoznať úžasných ľudí vo vzdialených krajinách, ich radosti, ale aj starosti. Svojím darom pomôžete zmierniť ich biedu, svojou prácou na stavbách vytvoriť lepšie podmienky pre život.

© 2020 Maranatha Volunteers International - SLOVENSKO